Tarieven

coach tarievenAls therapeut werk ik zowel voor particulieren als in opdracht van werkgevers en intermediaire organisaties.

Praktisch:

Na afloop van de sessie ontvang je van mij een betaalverzoek dat je diezelfde dag nog voldoet. Dan heb ik zo min mogelijk omkijken naar mijn administratie en hou ik meer tijd over om te besteden aan cliënten en aan het schrijven van artikelen en blogs. Ik stuur je de factuur per mail zodat je deze al dan niet bij je zorgverzekeraar kunt declareren. Wat kost het?

Coach tarieven

Individueel € 80,- voor een uur (btw vrij). In overleg kan een uur bij vervolggesprekken, mocht je dit op prijs stellen, verlengd worden tegen betaling van € 20,- per kwartier.

Kom je samen met je partner dan is het € 120 voor een uur en een kwartier (incl. btw).

Voor bedrijven en instellingen wordt een stappenplan en kostenprognose uitgebracht. Deze tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Vergoeding:

De therapie wordt nagenoeg (deels) door elke zorgverzekeraar vergoed vanuit het aanvullende pakket. Meer informatie over vergoedingen en een link naar een overzicht van zorgverzekeraars kun je vinden op https://vit-therapeuten.nl/clienten/vergoeding/ .Je hoeft dus niet eerst je eigen risico uit het basispakket aan te spreken. Indien je de facturen wil declareren dan adviseer ik je contact op te nemen met je zorgverzekeraar en te vermelden dat het een VIT-therapeut betreft (afkorting beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten) B. Brinkman, AGB zorgverlenerscode 90038326, AGB praktijkcode 90 0 16876.

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.