Zingeving

zingevingIn mijn visie hebben klachten te maken met jou en je oorsprong. Op het moment dat je vervreemd raakt van je oorsprong, lijdt je daaronder, al of niet bewust. Dit lijden is tegelijkertijd louterend. Het richt je op je essentie en zingeving.

Vanuit deze zienswijze kun je klachten ook bekijken als een ‘kleine’ crisis in je spirituele bewustwording. Uiteindelijk kom je altijd terecht bij de vraag wie je nu eigenlijk bent en wat je doel is.
Integratieve psychotherapie helpt je de stoornis tussen je ik en je onbewuste op te heffen. Het helpt je ook de toegang tussen je ik en je spirituele mogelijkheden van je bewuste te faciliteren. Werken aan de zingeving in je leven.