Rouwverwerking

bosIedereen krijgt in zijn leven te maken met ingrijpende veranderingen.

Het verlies van een dierbare die een grote betekenis voor je had. Het aanvaarden van het verlies. Het doorleven van de pijn en het verdriet. Je leven aanpassen aan de nieuwe situatie. De overledene een plaats geven in je herinnering zodat je de draad weer op kan pakken.

De zoektocht naar de vraag ‘waarom’ speelt altijd een rol. Je zoekt troost en je probeert een manier te vinden om te kunnen omgaan met het verlies.

Verlies kan ook ontslag zijn, echtscheiding of je gezondheid die afneemt. Je gaat met pensioen of de kinderen gaan het huis uit. En ineens kun je veel dingen waar je aan gewend was niet meer.

Er ontstaat een geheel andere situatie. Therapie helpt je nieuwe inzichten te krijgen. Je bewust te worden van wat nu belangrijk is in je leven.