De werkomgeving

werkomgeving

Na 6 weken is je werkgever verplicht om je bedrijfsarts een probleemanalyse te vragen. En na 8 weken, komt daar in samenwerking met je werkgever een plan van aanpak uit. Dat wil trouwens nog lang niet zeggen dat je dan al kunt bepalen wanneer je weer aan de slag gaat. Zowel jouw werkgever, de bedrijfsarts en jij, hebben alle drie hetzelfde doel. Jouw herstel en reïntegratie binnen de werkomgeving. Alleen kunnen werkgever en bedrijfsarts niet voelen wat jij voelt en weten zij dus ook niet wat er nodig is voor jou. Om jouw herstel te bevorderen, jouw balans weer te vinden en je energie weer op peil te krijgen. Het is dus essentieel dat jij het initiatief neemt en jij komt met een plan van aanpak. Want waar het om gaat is wat jij nodig hebt en hoe jij jouw toekomst ziet. Het doel is dat je je zelfvertrouwen terugkrijgt. Weer levenslust krijgt en een zinvol bestaan kunt leiden, werk kunt doen waar je voldoening uit kunt halen.

Pas dan ga je kijken waar er voor jou een persoon-job-fit zit. Wat is er voor jou en van je werkgever nodig voor een juiste fit binnen de werkomgeving.

Want weet je…..

burn out is een stressfenomeen, geen ziekte. Het is een langdurige respons op chronische, situatie- gerelateerde stressoren op het werk en dit kan leiden tot gezondheidsklachten. Traditioneel hadden mensen met beroepen in de zorg en in sociale beroepen een hoger risico op burn out. Tegenwoordig is burn out een risico in vele andere beroepen zoals in de ICT, in technische beroepen en in klantgerichte beroepen waarin je mensen assisteert, geneest  of onderwijst. En meer…

De werkomgeving is veranderd vergeleken met die van 40, 50, 60 jaar geleden. Mensen hebben vaker meerdere banen na elkaar en parttime jobs in plaats van een fulltime carriere. Er wordt minder vaak ingezet op en aandacht besteed aan het welzijn van werknemers. Minder gekeken of mensen hun functie aankunnen, duidelijk omschreven is, ze voldoende middelen hebben om hun taken uit te voeren en er ook nog een behoorlijk privéleven naast kunnen leiden. Veelal is er een destructieve competitie tussen collega’s. Dat schept een angstcultuur op de werkomgeving omdat je niet meer weet wie je kunt vertrouwen. Beloningen voor talent of resultaat worden vaak onrechtvaardig toegekend. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Er is verlies van gemeenschappelijk goed als kernwaarde. Er wordt vaak niet meer gewerkt voor wat goed is voor de maatschappij als geheel. ‘Ik ‘is belangrijker dan ‘Wij’ geworden. Mensen hebben vaak niet meer het gevoel dat ze iets waardevols doen en bijdragen. De onderliggende aanname is nog vaak dat als je burn-out bent je eigenlijk toch niet goed genoeg voor de job was.

Veel betrekkingen zijn erg stressvol, ongezond en giftig. Betrekkingen waarbij je veel overuren moet maken en moet voldoen aan te hoge eisen. Of waar je onzekerheid over je baan hebt en een gebrek aan controle hebt over wat je doet. Te weinig sociale steun krijgt en ‘werkfamilie’ conflicten hebt die jezelf op moet lossen. En nog veel meer…. Deze stressvolle voorwaarden zijn een gevaar voor het welzijn van jou als werknemer. Naast een hoger risico op burn out is er ook een hoger risico op depressie. Als werknemer kun je dan vaak alleen maar korter werken en is er verlies van gezonde, productieve jaren.

Belangrijk om te weten of je in een job past

is wat de hoeveelheid werk is. Is er teveel, is mijn taakomschrijving duidelijk, heb ik toegang tot genoeg bronnen om mijn werk te kunnen doen, heb ik genoeg middelen, tijd.

Heb ik zelf controle over mijn werkzaamheden, hoeveel keuzevrijheid heb ik binnen mijn werk en, autonomie, ruimte om mijn werk op mijn manier te kunnen doen in de werkomgeving.

Hoe zit het met beloning?  En dan zijn vaak niet eens het salaris of de bonussen het belangrijkste maar krijg ik erkenning en waardering voor mijn werk zo van, joh, fijn dat je er bent, wat een goed idee, hier zijn we blij mee en willen we wel meer van etc.

Wat is de groep mensen waar je mee te maken hebt, de community, klanten, leidinggevenden, collega’s, medewerkers waar je supervisie over hebt. Is het belangrijker wie je kent dan wat je doet?

Komt je werk tegemoet aan je waarden, heb je het gevoel dat je werk betekenisvol is, het verschil maakt, geloof je in wat je doet, ben je gepassioneerd.

Want

de zes voorwaarden voor een persoon-job-mismatch zijn; te hoge eisen, gebrek aan controle, onvoldoende beloning, sociale onveiligheid, onrechtvaardigheid, waardeconflicten. En hoe meer mismatches, hoe groter de kans op burnout down the road.

Volgens dr. Christina Maslach, emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley. bestaat een burn-out uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen;

 • Uitputting (extreme vermoeidheid)
 • Cynisme (afstand voelen van je werk dan wel de mensen waar je mee werkt)
 • Een laag zelfbeeld van je eigen competenties.

Het belangrijkste hierbij is vooral hoe vaak je deze gedachten en gevoelens ervaart. Waarbij cynisme vaak eerder een waarschuwingssignaal is dan uitputting.

Ze vergelijkt burn out ook met een kanarie in de kolenmijn. Kanaries werden vroeger gebruikt in de mijnbouw. Omdat een kanarie veel sneller adem haalt, klein is en een hoge stofwisseling heeft in vergelijking met de mijnwerkers, overlijdt de vogel zeer snel als het dodelijk gas koolmonoxide aanwezig is. De mijnwerkers hebben dan nog de gelegenheid om de plek des onheils te verlaten. Maar wat doe je als de omgeving toxic blijkt te zijn, de omgeving veranderen toch? Wat we bij burn-out doen is vaak slechts de kanarie sterker proberen te maken.

Individuele oplossingen zijn er zoals…

 • Trainingen en scholing
 • Ontwikkeling van vaardigheden
 • Praktische ervaring opdoen
 • Leren omgaan met stressoren;
 • Weerstand, veerkracht
 • (Op) tijd weg van je werk

Maar om de omgeving te veranderen is het nodig arbeidsvoorwaarden te veranderen die negatieve gevolgen hebben voor de mensen. Daar is een job-persoon-fit voor nodig.

Een job-persoon-fit creëert

bevrediging van psychologische basisbehoeften die zowel de motivatie bevordert als het psychologische welzijn van de werknemer. Dat betekent streven naar 7 kernwaarden;

 • Autonomie. De controle hebben over je werkzaamheden.
 • Ergens bij horen. Het gevoel hebben bij de groep te horen die samen ergens voor staat en aan werkt.
 • Competentie. Weten dat je de geschikte persoon bent voor de job, je er de capaciteiten en kwaliteiten voor hebt.
 • Positieve emoties. Je gewaardeerd en waardevol voelen. Je veilig voelen. Zin hebben in je werk. Creatief kunnen zijn.
 • Psychische veiligheid. Een psychologisch veilige omgeving is er een met zekerheid over hoe interacties zullen verlopen, of het nu gaat om positieve of eerder negatieve interacties.
 • Rechtvaardigheid. Dat elke werknemer gelijk behandeld wordt naar de situatie. Dat het er om gaat wat je doet en niet wie je kent. Dat er een eerlijk beloningssysteem is.
 • Betekenis. Dat je werk er toe doet en dat je achter je werk staat. Zodat je niet in conflict komt met je eigen waarden.

Dat bereik je via…..

6 wegen die leiden naar een gezondere werkomgeving;

 • Een duurzame werkdruk. Zodat je de hoeveelheid werk af kunt krijgen in de daarvoor bestemde tijd, met de tools, kennis en toegang tot bronnen die je daarvoor nodig hebt.
 • Keuze en controle. Zodat je je werk zoveel mogelijk op jouw manier en naar jouw inzicht kunt doen.
 • Erkenning en beloning. Je waardering krijgt voor je inzet.
 • Ondersteunende werkgemeenschap. Dat er een cultuur heerst van vertrouwen. Dat je weet dat je bij je leidinggevende en bij je collega’s aan kunt kloppen. Dat je er bent om elkaar te helpen.

En last but not least

Rechtvaardigheid, respect en sociale gerechtigheid. Dat er juist en eerlijk gehandeld wordt naar elke situatie. Dat er rekening gehouden wordt met elke werknemer en er eerbied is voor ieders kwaliteiten en prestaties. Elke werknemer behandeld wordt volgens bepaalde normen aangaande wat recht en eerlijk is.

Duidelijke waarden en betekenisvol werk. Dat er gemeenschappelijke waarden zijn waar elke werknemer zich in kan vinden. Dat het werk wat je doet een verschil maakt en er toe doet.

Burn-out is een niet rendabele, niet wenselijke toekomst voor een werkomgeving in onze maatschappij.

Meer dan de moeite waard voor mensen uit welke disciplines dan ook om te helpen gezondere werkplekken in de toekomst te creëren.

Heb jij last van burn out klachten? Neem dan vrijblijvend contact met me op, om te kijken wat ik voor je kan betekenen.